1η Μονάδα

Βίκτωρος Ουγκώ 12, Αθήνα

2η Μονάδα

Αναβρυτής 5, Αθήνα

3η Μονάδα

Δημητρακοπούλου 77, Κουκάκι, Αθήνα

Ώρες Επισκεπτηρίου

11:00-13:00 & 17:00-19:00

Μέθοδος Feldenkrais στην Τρίτη Ηλικία

17 Σεπτεμβρίου, 2021

H μέθοδος Feldenkrais, χρησιμοποιώντας ως κύριο και μοναδικό εργαλείο τη φυσιολογική κίνηση, αποβλέπει στη βελτίωση της αισθητικοκινητικής αντίληψης, της επίγνωσης των επιμέρους τμημάτων του σώματος και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σώμα του καθενός από εμάς. Ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια πρακτικών που συχνά περιγράφονται ως «ολιστικές» ή «βιοψυχοκοινωνικές». Βασικό χαρακτηριστικό του βιωματικού αυτού μοντέλου, είναι ότι κίνηση, αίσθηση και σκέψη αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας μάθησης.

Η μέθοδος αποτελεί καρπό μελέτης του Μοshe Feldenkrais (1904-1984) o οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε μηχανολόγος, φυσικός και δάσκαλος Τζούντο. Ο Feldenkrais ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο εργαλείο μελέτης της κινητικής συμπεριφοράς το οποία δανείζεται στοιχεία από σύγχρονες θεωρίες μάθησης, την εμβιομηχανική, τη θεωρία δυναμικών συστημάτων τη φυσιολογική κινητική ανάπτυξη καθώς και από την ψυχολογία και τη φιλοσοφία. Η μέθοδος εφαρμόζεται με δύο συμπληρωματικούς τρόπους: 1. Oμαδικά μαθήματα: Συνειδητοποίηση μέσω της κίνησης – Awareness Through Movement (ATM) 2. Ατομικά μαθήματα: Λειτουργική Ολοκλήρωση – Functional Integration (FI).

Οι ασκήσεις Feldenkrais, απευθύνoνται σε όλους τους ανθρώπους, ενώ είναι κατάλληλες ακόμα και για ηλικιωμένους, αφού πρόκειται για όσο το δυνατόν εύκολες, ήπιες, ελεγχόμενες, και αργές κινήσεις. Ουσιαστικά με την εν λόγω μέθοδο, επανεκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο, να σχεδιάσει ένα νέο εξυπνότερο κινητικό χάρτη, ώστε να ξεκλειδώσουμε κινήσεις, που είχαμε σταματήσει να κάνουμε.

Τελικά, στη μέθοδο Feldenkrais, τα οφέλη που αποκομίζει ο ασκούμενος, δεν είναι τόσο από την ίδια την κίνηση, αλλά από την προσοχή που δίνει στην κίνηση. Βελτιώνει έτσι, την κιναισθησία, την ιδιοδεκτικότητα, το εύρος τροχιάς κίνησης των αρθρώσεων (ROM), την ορθοσωμία, την αυτοεικόνα του σώματός του, ομαλοποιεί τον μυϊκό τόνο, και υιοθετεί νέα κινητικά πρότυπα, που θα τον κάνουν λειτουργικότερο στην καθημερινότητά του.

Ιωάννου Αλέξανδρος Φυσικοθεραπευτής MSc, NDT Therapist, Feldenkrais practitioner

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Φυσικοθεραπευτής, OEP Leader Φυσικοθεραπευτής – Συγγραφέας Μ.Φ.Η. Άγιος Στυλιανός