Ιατρική Φροντίδα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη διεπιστημονική γηριατρική πρόληψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Στη μονάδα μας προσφέρουμε ολοκληρωμένη διεπιστημονική γηριατρική πρόληψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που εμφανίζονται συχνότερα με το πέρασμα του χρόνου:

 • Μυοσκελετικές παθήσεις – Αρθροπαθήσεις
 • Ατυχήματα από πτώση
 • Προβλήματα κινητικότητας
 • Άνοια
 • Απώλεια μνήμης
 • Αγγειακά Εγγεφαλικά Επεισόδια
 • Κατάθλιψη
 • Καρδιακά νοσήματα
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Ακράτειες
 • ΜΕΦ (Μονάδα Εντατικής Φροντίδας)
 • Από καταστολή

Η υγεία των φιλοξενούμενων παρακολουθείται καθημερινά από ιατρούς παθολόγους, ψυχίατρο, χειρούργο, φυσιοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

Ο ιατρός παθολόγος επισκέπτεται και εξετάζει όλους τους περιθαλπόμενους σε τακτική βάση και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη. Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση του ιατρικού φακέλου κάθε ασθενούς ενώ σε συνεργασία με την προϊσταμένη νοσηλεύτρια και τους υπόλοιπους φροντιστές καταρτίζει το κατάλληλο πλάνο θεραπείας για τον κάθε περιθαλπόμενο.

Η μονάδα μας αναλαμβάνει τη συνταγογράφηση και προμήθεια των φαρμάκων καθώς επίσης και τακτικό αιματολογικό έλεγχο.

Κινησιοθεραπεία

Η κινησιοθεραπεία είναι μία από τις τεχνικές φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά χρόνιων παθήσεων και τραυματισμών. Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης παρέμβασης, προσαρμοσμένης με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει τη δύναμη, την αντοχή και την κινητικότητα των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς ή εκείνων που χρήζουν εκτεταμένης φυσικής αποκατάστασης.